Instruction manual

 • MiNi 3D Gimbal Manual
  2016-12-18

Firmware

 • MINI 3D Gimbal Firmware V1.15
  2016-12-18
 • MINI 3D Gimbal Firmware V1.14
  2016-12-18
 • MINI 3D Gimbal Firmware V1.13
  2016-12-18
 • MINI 3D Gimbal Firmware V1.12
  2016-12-18

Software

 • MiNi 3D Gimbal Firmware Upgrade Software
  2016-12-18
 • MINI 3D Setting Software V1.1
  2016-12-18